Externt bildmaterial:
Fotomaterialet som används är delvis hämtat från bildatabasen PhotoCase. Mer informationer om Photocase finns på http://www.PhotoCase.com.
 
Ansvar:
Felina GmbH undersöker noga alla uppgifter och gör allt för att endast publicera  fullständiga och korrekta informationer på sina webbplatser. Men trots detta kan Felina GmbH inte överta någon garanti eller något ansvar för att alla informationer är fullständiga, aktuella och korrekta samt för deras kvalitet. Användaren ansvarar själv för användningen av dessa informationer.
 
Användning:
Alla innehåll, inklusive texter, bilder, grafiker, designs, ikoner och videofilmer etc. på Felina GmbH:s webbplatser är skyddade enligt upphovsrätten. All kommersiell användning är förbjuden, i synnerhet att lagra dessa i databaser, att publicera dessa samt att använda dessa i kommersiellt syfte, såvida inte den som innehar äganderätten uttryckligen har godkänt det.
 
Märkesrätter:
Felina GmbH är innehavare av alla märken och logtyper som publiceras på Felina GmbH:s webplatser. Detta gäller inte för andra företags märken och logotyper som visas i informationssyfte i samband med ett annat externt företag. Innehavare av dessa märken och logotyper är respektive företag. Tredje part får inte använda Felina GmbH:s och de andra företagens märken och logtyper – oavhängigt av på viket sätt detta sker.
 
Länkar:
På Felina GmbH:s webbplats hänvisas även till andra webbplatser (länkar). Innan Felina GmbH publicerar dessa länkar har de externa webbplatserna kontrollerats med hänseende på innehåll som strider mot lagen. Felina GmbH har emellertid ingen kontroll över materialet som publiceras på sådana webbplatser och ansvarar därför inte heller för de externa webbplatsernas innehåll och dataskyddstrategier. Felina GmbH övertar alltså inget ansvar för innehållet på de webbplatser som Felina GmbH hänvisar till. Om Felina GmbH informeras om lagstridigt innehåll kommer Felina GmbH att granska detta och i förekommande fall avlägsna respektive länk från sin webbplats.
 
Dataskydd:
Felina GmbH hanterar alla dina uppgifter på ansvarsfullt sätt. Personliga uppgifter samlas därför endast in, sparas och behandlas i den omfattning som är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt för att kunna behandla dina förfrågningar och beställningar samt i enlighet med de tillämpliga lagliga bestämmelserna. Vid sidan om detta använder vi dina personliga uppgifter endast på det sätt resp. i det syfte som du uttryckligen har godkänt. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande, till exempel genom att skicka ett mejl till info@felina.de med uppgift om din identitet. Felina GmbH kommer att behandla dina uppgifter med sekretess och i enlighet med alla tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Dessa uppgifter överlåter vi inte heller till andra. Dina personuppgifter sparas på vår egen företagsintern server.
 
Kontaktuppgifter:

Felina GmbH
Lange Rötterstr. 11-17
D-68167 Mannheim
Telefon: +49 (0)621 / 385-0
Telefax: +49 (0)621 / 34071
info@felina.de